sammen med Joar Sandøy, Sigurd Sandøy fra Rostein, Bassen fra Larsnes.

Eric Tigelaar, Richard fra Yanmar.
Og Trevor Mc Donald from Scotland.
Kjekt følge til Japan.