Ønsker å gratulere Vard Langsten med levering av 2 flotte skip BN870 og BN871. Kjekt for oss å få gjøre opprettingen ombord disse skipene.

Takk for oppdraget.