Fartøyene blir 29 meter lengde og 12 meter bredde.

Vard design 8 08.
Fartøyene skal leveres i 2019.
Vi leverer totalt 14 motorer Yanmar 6EY17W, 2 motorer i hvert fartøy.
Stolt av å være en del av disse prosjektene.

Takker for tilliten og ser frem til et flott samarbeid fremover.