Motor er en mediumspeed på 122liter Yanmar 6EY26W, 1920 kw. 750RPM.

Motor blir levert midten av 2018.